2004: Vanaf de oprichting op 12 februari tot aan het einde van het jaar is er gewerkt aan het opzetten van het secretariaat en aan het eerste deel van de doelstelling namelijk het verzamelen, bewaren en uitgeven van het door L.A.M. de Bekker gecomponeerde muzikale oeuvre.

2005: De bladmuziek behorende bij de cd ’80 jaar Leo de Bekker’ is gereed gemaakt voor de verkoop. Op enkele plaatsen zijn de door Leo de Bekker gecomponeerde missen ten gehore gebracht.

2006: In het kader van het jaarthema klassieke muziek is er een bijdrage geschonken aan dirigenten van de opleiding jeugdsymfonische muziek.

2007: In november van dit jaar van de gelegenheidsmuziek is de cd ‘In het verre verlee’ uitgebracht. De titel is een knipoog naar ‘de lee’. Zo werd de componist in zijn geboortedorp Empel genoemd. Hij heeft deze uitgave niet meer mee mogen maken. Op 21 augustus overleed hij op 83-jarige leeftijd.

2008: Er is verder gewerkt aan de eerder uitgezette koers.

2009: Op 22 maart viering van het vijf jarig bestaan in Empel, met aandacht voor zowel de kerk als de gelegenheidsmuziek.

2010: Mogelijkheid voor koren om de bladmuziek zonder kosten aan te schaffen en voor particulieren om giften, schenkingen en legaten te doneren.

2011: Op initiatief van Opus Leo heeft de muziekschool in Veldhoven, Art4U, het voor 2 leerlingen mogelijk kunnen maken extra lestijd te krijgen.

2012: Voorbereidingen voor schenkingen en werkzaamheden op technisch gebied.

2013: In februari heeft Opus Leo bladmuziek geschonken aan de kerk op Ameland die door brand was verwoest. De bijdrage van de Rabo-bank wordt besteed aan talenten van het Bosch leerorkest. Ook heeft er dit jaar een eerste schenking plaatsgevonden die jaarlijks wordt herhaald voor de komende vijf jaar.

2014: Stichting Opus Leo geeft, in samenwerking met Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken  een bijdrage aan Muzerije, Huis voor de Amateurkunst ‘s-Hertogenbosch. Met dit bedrag hebben zij enkele leerlingen uit het Bosch Leerorkest de kans gegeven door te gaan met hun muzikale vorming. En het Fortissimo Fonds uit Venlo krijgt een bijdrage voor muzikale vorming van hun leden die zonder dit fonds niet mee kunnen blijven doen.

2015: Adviseur Anne Marie van den Broek – de Bekker overlijdt op 16 november. Er vindt een wisseling in het bestuur plaats om goed voorbereid te zijn voor 2016.