25-09-2017

Wij hebben niet stilgezeten in de afgelopen zomerperiode. Nadat we een klein maar fijn bedrag hebben ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne, hebben we als bestuur besloten om onze doelstelling nader te formuleren. Zie onze welkom pagina. Naar aanleiding daarvan hebben we de gesprekken over samenwerking met Stichting Het Instrument stopgezet. En heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld. René Dullaart komt ons versterken met zijn contacten en ervaringen met het Bosch Leerorkest. Wordt vervolgd! Like onze Facebookpagina voor de meest actuele informatie.

 

08-04-2017

Mogen wij uw Rabostem?
Steun Opus Leo en stem op ons!


Stemmen kan van 11 t/m 25 april 2017

Logo rabo clubkaskopie

Steun ons om talentvolle muzikanten kunnen steunen!

Het is geweldig om kinderen en jongeren muziek te zien maken. Er gebeurt dan ontzettend veel met de muzikanten en hun omgeving. Het geeft plezier, ontspanning en geluk. Maar er is meer, muziek maken stimuleert de ontwikkeling van gehoor, motoriek en geheugen. En niet onbelangrijk, het zorgt voor talentontwikkeling, meer zelfvertrouwen en geluk. Muzikanten raken letterlijk op elkaar ingespeeld en zo ontstaan duurzame verbindingen.

Stichting Opus Leo zet zich in voor de muzikale vorming van kinderen en jongeren tot 25 jaar die een financieel steuntje in de rug nodig hebben om door te gaan met hun ontwikkeling.

U kunt ons helpen!

Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2017 om zo meer middelen te werven om jonge talentvolle muzikanten te ondersteunen.

Bent u klant van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.O.? Dan ontvangt iedereen in de leeftijd van 12 jaar en ouder rond 10 april a.s. van de Rabobank een unieke code waarmee zij kunnen stemmen op de diverse projecten waarvan Opus Leo er één van is! Elke stem is geld waard.

Bedankt voor uw stem!

Wat hebben we nog meer nodig?

Naast samenwerking met muziekscholen en jonge talenten hebben we geld nodig om ons werk te kunnen doen. Meedoen aan de Rabobank Clubkas campagne is één van de manieren om aan geld te komen.

Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren; stem op ons!
Of neem contact op om samen te bespreken hoe u ons belangrijke werk kan steunen. Dat kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

ANBI

Hoe werken wij?

Stichting Opus Leo benut de kennis en kunde van de muziekscholen. Zij signaleren jongeren met aanleg die zich graag verder ontwikkelen op muzikaal gebied maar niet beschikken over de financiële middelen. Voor deze jongeren springt Opus Leo bij.
Als tegenprestatie treedt de getalenteerde jongere op tijdens speciale optredens en wordt ambassadeur voor de stichting. Op deze manier ontstaat een hefboomeffect; we vinden nieuwe talenten én financieringsbronnen.


15-02-2017

Samenwerking Stichting Opus Leo en Stichting Het Instrument een feit!

In 2016 is een samenwerking aangegaan met Stichting Het Instrument teneinde het gezamenlijke doel ‘Ondersteuning van muzikaal talent’ meer vorm en inhoud te geven. Beide stichtingen zetten zich door middel van fondsvorming in om meer financiële armslag te krijgen om het gezamenlijke doel te verwezenlijken.

Stichting Het Instrument heeft ten doel de bevordering en behartiging van de belangen van de categorie muzikaal getalenteerde maar financieel minvermogende leerlingen van Art4U [voorheen Stichting Veldhovense Muziekschool] en voorts al hetgeen dat met een ander, naar de mening van het bestuur, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikking stellen van muziekinstrumenten aan vorenbedoelde categorie van leerlingen die aldus het instrument kunnen verkrijgen dat hen op grond van hun muzikale talent toekomt, zulks ter beoordeling van het bestuur.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst.

Kijk voor meer informatie op Stichting Het Instrument

Let op: prijsvraag!!!

Omdat beide stichtingen zich in Brabant inzetten voor jong muzikaal talent onder jongeren, kunnen zij elkaar versterken in het mede mogelijk maken van muzikale vorming van talentvolle jongeren. We zijn op zoek naar een naam voor deze samenwerking en hebben hiervoor een prijsvraag uitgeschreven: ‘Welke naam dekt de lading?’

Stichting Opus Leo en Stichting Het Instrument willen hun samenwerking een naam geven. We vragen u ons hierbij te helpen. Bedenk een naam die laat zien wat wij doen, namelijk het mede mogelijk maken dat jong muzikaal talent verder komt in hun muzikale ontwikkeling.
Wat hierbij kan helpen is het gegeven dat inmiddels breed bekend is dat muzikale vorming een positief effect heeft op het zich goed voelen van jongeren en op hun algemene ontwikkeling. Zelfs Koningin Maxima is de ambassadeur van “Meer muziek in de klas” en ze is initiatiefnemer van “Kinderen maken muziek”.

Weet u een toepasselijke naam voor onze samenwerking? Stuur uw reactie tot en met uiterlijk 4 maart a.s. naar info@opusleo.nl

De prijswinnaar ontvangt twee kaarten voor een muzikale voorstelling!


01-04-2016

Optreden Bosch Leerorkest in Theater aan de Parade

Bosch Leerorkest – genoemd naar Jheronimus Bosch – is een innovatief muziekeducatieprogramma met het motto: “ Muziek is voor iedereen”. Want dat maakt het Bosch Leerorkest mogelijk door leerlingen van (Brede Bossche) basisscholen een muziekinstrument te leren bespelen. Het Bosch Leerorkest is gestart in 2011 vanuit het landelijk project ‘Kinderen Maken Muziek’ dat in het leven geroepen is door Koningin Máxima en is een initiatief van De Muzerije i.s.m. de Brede Bossche Scholen. Kijk hier voor meer informatie over Bosch Leerorkest.

Bosch Leerorkest viert op vrijdag 1 april het 5 jarig bestaan met een optreden in het Theater aan de Parade! Meer informatie vindt u hier.


08-03-2015

Koningin Máxima aanwezig bij eindconcert Kinderen Maken Muziek

Enkele talenten uit het Bosch Leerorkest, hebben op 8 maart 2015 opgetreden in het voorprogramma van Philharmonie Zuid-Nederland. Lees hier het verslag. Het Bosch Leerorkest is voortgekomen uit het cadeau voor Koningin Maxima bij gelegenheid van haar 40e verjaardag. www.kinderenmakenmuziek.nl  Klik hier om de speech van Koningin Maxima te lezen over het belang van muziek d.d. 14 februari 2014.


2014Sint Fortissimo

Fortissimo Fonds

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een alom bekende slogan, die ook bij Muziekvereniging Fortissimo Venlo wordt gehanteerd. Naast het harmonieorkest en de slagwerkgroep speelt een groot aantal jeugdleden in een jeugdorkest met de naam Pianissimo en een jeugdslagwerkgroep met de  naam Hit It.
Het Fortissimo Fonds maakt het ook voor leerlingen met een te beperkt budget mogelijk om mee te  doen. Stichting Opus Leo heeft in 2014 met een kleine bijdrage wellicht een grote rol kunnen spelen voor enkele leerlingen!


04-07-2014Slotconcert BLO_4 juli 2014

Het resultaat van samen sterk voor elkaar

Op 4 juli heeft het slotconcert plaatsgevonden van het Bosch Leerorkest schooljaar 2013-2014. Zie Slotconcert Bosch Leerorkest, 4 juli 2014 Mede dankzij de bijdrage van Rabobank en Stichting Opus Leo hebben enkele talenten van de Muzerije de mogelijkheid gehad om naast het  spelen in dit Bosch Leerorkest samenspellessen te volgen. Deze lessen hebben enkele leerlingen zo enthousiast gemaakt dat ze volgend schooljaar door willen gaan met muziekonderwijs.


22-05-2014

Week van de amateurkunst
Op 22 mei jl. hebben de talenten uit het Bosch Leerorkest in het kader van de week van de amateurkunst opgetreden in de Muzerije te ‘s-Hertogenbosch. Lees hier verslag van het optreden.


10-12-2011

Winnaars extra lestijd bij Art4U!

Op zaterdag 10 december 2011 deden 6 getalenteerde en gemotiveerde leerlingen van muziekschool Art4U auditie, om in aanmerking te komen voor extra lestijd. Deelnemers waren Kim Sweerts (dwarsfluit), Jan Heemstra (piano), Elleke Tissink (viool), Wouter Scharpach (klarinet), Sarah Neutkens (piano) en Evert van Noort (fagot). Stichting Opus Leo is de initiatiefnemer van de auditie en financiert de komende anderhalf jaar de extra les voor de 2 winnaars. Woordvoerder Cees de Bekker, jongere broer van Leo: “We hebben niet veel, maar wat we hebben willen we besteden aan iets dat er anders niet zou zijn, iets extra’s”.

De deelnemers werden beoordeeld door een commissie van 3 docenten van Art4U: Marjan van Randeraat, Willy Schmitz en Hans Bakker onder voorzitterschap van directeur Barend Lutgendorff. Er heerste een gezonde spanning tijdens de optredens. Alle deelnemers hadden zich goed voorbereid en speelden op hoog niveau, het was daarom moeilijk kiezen voor de beoordelaars. Uiteindelijk viel de keuze op Sarah Neutkens (piano) en Evert van Noort (fagot). Zij winnen de extra lestijd om in de toekomst nog beter te worden op hun instrument. Evert van Noort speelde tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Veldhoven. Een hele mooie prestatie!


02-10-2011

Opus Leo op Radio 5!
Zondag 2 oktober 2011 in het RKK programma “Wat blijft…….…uit het oog, in het hart”. Dit is een rubriek die portretten van overledenen schetst aan de hand van herinneringen, monumenten, dagboeken en foto’s. Wilt u de uitzending terugluisteren? Klik dan op onderstaande buttons.

Radiofragment 1

 

Radiofragment 2

De opnames hebben plaatsgevonden in de Empelse kerk en op de Empelsedijk, de geboortegrond van Leo de Bekker. Het programma schetst een beeld van hem als persoon en van de invloed die de tijd rond de Tweede Wereldoorlog had op zijn leven en zijn loopbaan. Ook muziek heeft zijn hele leven een grote rol gespeeld. Hij was dirigent en organist van het kerkkoor en in zijn latere jaren componeerde hij missen en een Ave Maria en tegelijkertijd ook gelegenheidsliederen.


Woonvormen krijgen CD met liedjes over een ver verleden

Artikel Brabants Dagblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 jarig bestaan 2009 Stichting Opus Leo viert eerste lustrum!

Zondag 22 maart 2009 werd het vijf jarig bestaan gevierd met een kerkelijke viering waarin de Elisabeth mis is uitgevoerd en waarin is herdacht dat Leo de Bekker op 21 augustus 2007 is overleden. Na afloop van de kerkelijke muzikale viering ontving het koor als dank voor de prachtige uitvoering van de Elisabeth mis een mooie uitvoering van het partituur.

“Muziek brengt mensen samen”

 

 

 

 

smartlappenkoor Warempel

Smartlappen en Levensliederenkoor Warempel deed haar naam eer aan. Zij nemen werk van Opus Leo op in hun repertoire.