CONTACT

Anno 2022
Wij zijn geen grote organisatie, maar een klein clubje gedreven vrijwilligers dat vanuit passie Stichting Opus Leo runt. Klik hier voor onze bestuursafspraken. Muziek Brengt Mensen Samen is onze werknaam. Dat is wat we doen en waar we voor staan.

De vrijwilligers achter Opus Leo zijn:

Om aan onze doelstelling van financiële ondersteuning aan jong muzikaal talent te kunnen (blijven) voldoen, maken wij gebruik van onze ruime ervaring in het werven van bijdragen uit fondsen. Daarnaast beschikken we over een netwerk bij bedrijven en instellingen dat we om steun vragen voor concrete projecten. Ook heeft Stichting Opus Leo een ANBI status. Daardoor hebben zakelijke en particuliere gevers financiële (belasting) voordelen bij het doen van schenkingen. Klik hier voor ons jaarverslag 2021.

Tenslotte mogen we ook regelmatig rekenen op steun van particulieren die ons een warm hart toedragen.

Wilt u onze stichting steunen?
Neem dan contact op, of maak uw bijdrage over op rekening nummer NL64RABO0171905504.

U vindt onze jaarrekening 2021 hier.

Stichting Opus Leo, muziek brengt mensen samen
Telefoon: 06-23817561
E-mail: contact@opusleo.nl
Inschrijving KvK: 17162973
Rabobanknummer: NL64RABO 01719.05.504