WELKOM

Muziek is emotie, en roept emotie op. Muziek verbindt.
Het is daarom dat onze stichting een basis én podium wil bieden aan jong muzikaal talent.

Genieten met een grote G, of je nu muziek maakt of er met plezier naar luistert. We denken met je mee, we brengen je in contact met ons netwerk, we ondersteunen je met ons netwerk en volgens bepaalde afspraken doen we dit met een financiële bijdrage. We brengen jong en oud, beginnelingen en professionals, grote en kleine budgetten samen.

En dat allemaal in de verschillende stijlen zoals klassiek – jazz – urban of rock, of rood wit geel.

Als je maar een link hebt met ’s-Hertogenbosch en/of omstreken.

Muziekakkoord Den Bosch

Een van onze speerpunten voor 2021 is het sluiten van een muziekakkoord in ’s-Hertogenbosch. We zitten in het kernteam dat als doel heeft om elk kind in het Bossche basisonderwijs structureel muziekonderwijs te geven. Dit doen we samen met de scholen, met Huis73, met Meer Muziek in de Klas, de gemeente, de Bossche harmonieën en de culturele organisaties in ’s-Hertogenbosch en omstreken. Op 15 juli 2021 hebben wij dit akkoord mede ondertekend. Vanuit ons netwerk verbinden we de deelnemers en verwerven we een plek voor de verenigingen en muziekdocenten. Zodat zij aan dit akkoord zowel een waardevolle bijdrage kunnen leveren als er ook een voordeel uit kunnen halen.

Muziek Mogelijk Maken

Niet voor alle jongeren die muziek willen maken is dit altijd mogelijk. Er bestaan verschillende problemen die tussen jou als jongere en de muziek in kunnen staan. Wij bekijken samen welke problemen dat zijn. En waarbij we jou een helpende hand kunnen bieden. Wanneer geld het probleem is, dan wijzen we je op de verschillende mogelijkheden die er zijn om wel mee te kunnen doen met muziek of muziekonderwijs.

Of je weet wel wat je wil, maar niet waar dat kan, dan vragen wij ons netwerk om hulp.

We ondersteunen ook talent dat tussen wal en schip dreigt te vallen in regeltjes en wetten.

Samen Brengen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat geldt ook voor muziek maken. Repeteren op je kamer is belangrijk. Het delen van muziek met anderen laat jou en die ander meer genieten! Muziek brengt mensen samen werkt mee aan optredens op onverwachte plekken, en voor een onverwacht publiek.

Stichting Opus Leo

Wij zijn geen grote organisatie, maar een klein clubje gedreven vrijwilligers die vanuit onze passie Stichting Opus Leo runnen. Klik hier voor onze bestuursafspraken. Muziek Brengt Mensen Samen is onze werknaam. Dat is wat we doen en waar we voor staan.

De vrijwilligers achter Opus Leo zijn:

Wij zijn vernoemd naar Leo de Bekker uit Empel, je ziet hem op de foto op de andere pagina. Wil je meer van Opus Leo en haar historie weten? Klik dan hier.

Financieel

Om aan onze doelstelling van financiële ondersteuning aan jong muzikaal talent te kunnen (blijven) voldoen, maken wij gebruik van onze ruime ervaring in het werven van bijdragen uit fondsen. Daarnaast beschikken we over een netwerk bij bedrijven en instellingen dat we om steun vragen voor concrete projecten. Ook heeft Stichting Opus Leo een ANBI status. Daardoor hebben zakelijke en particuliere gevers financiële (belasting) voordelen bij het doen van schenkingen. Klik hier voor ons jaarverslag 2021.

Tenslotte mogen we ook regelmatig rekenen op steun van particulieren die ons een warm hart toedragen.

Wilt u onze stichting steunen?
Neem dan contact op, of maak uw bijdrage over op rekening nummer NL64RABO0171905504.

U vindt onze jaarrekening 2021 hier.